Sử dụng mọi đề thi chỉ 99K

  • 2000+ đề thi có đáp án và lời giải
  • Cung cấp file PDF cho mỗi đề thi, và thêm file file Word cho đề 2019
  • Phân loại chất lượng đề thi và bài tập giúp nâng cao hiệu quả khai thác
  • Cam kết đề thi 2019 cập nhật tối thiểu 300đề/môn
  • Thời gian sử dụng thoải mái đến 26/6/2019

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1

Vào đề thi
Download file Word Số lần đã download: 0

Tóm tắt đề thi

Câu 1. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 2. Ở sinh vật nhân sơ, một gen cấu trúc có chiều dài bằng 0,408 micrômet. Hỏi chuỗi polypeptit do gen này tổng hợp có bao n?

Câu 3. Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, X thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại b?

Câu 4. Gen B có 250 nuclêôtit loại Ađênin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670. Gen B bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit nà?

Câu 5. Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên

Câu 6. Giả sử trình tự nuclêôtit ở vùng vận hành (O) của operôn Lac ở vi khuẩn E.Coli bị thay đổi, có thể dẫn đến

Câu 7. Cho các nhân tố sau: (1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng (2) Độ dày, mỏng của lớp cutin (3) Nhiệt độ môi trường ?

Câu 8. Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truy?

Câu 9. Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thựchiện tái bản liên?

Câu 10. Cho các ý sau: (1) Tế bào nhân thực (2) Thành tế bào bằng xenluloz (3) Sống tự dưỡng (4) Cơ thể đơn bào hoặc đa bào d?

Câu 11. Phương thức dinh dưỡng của nấm mốc là

Câu 12. Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng ?

Câu 13. Vùng nuclêôtit ở đầu mút NST có chức năng

Câu 14. Một đoạn mạch mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3’ AATTGAGX 5’. Biết quá trình phiên mã bình thường, trì?

Câu 15. Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzym phân giải lactozo của vi khuẩn E.Coli diễn ra ở cấp độ nào?

Câu 16. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của đột biến gen trong tiến hóa sinh vật?

Câu 17. Có các nhận định sau: (1) Thông tin di truyền trên mạch gốc của gen được phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ ?

Câu 18. Có 8 phân tử ADN tự sao liên tiếp một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch nucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn?

Câu 19. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trườ?

Câu 20. Trong tế bào axit nuclêic và prôtêin có những mối quan hệ sau: (1) ADN kết hợp với prôtêin histon theo tỷ lệ tương đương?

Câu 21. Cho các ý sau: (1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc (2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định (3) Liên tục tiến hóa (?

Câu 22. "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống nào dưới đây?

Câu 23. Một đột biến làm giảm chiều dài của gen đi 10,2 Ao và mất 8 liên kết hidro. Khi gen ban đầu và gen đột biến đồng thời nh?

Câu 24. Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy?

Câu 25. Xét một operon Lac ở E.Coli, khi môi trường không có lactozo nhưng enzym chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra. Một học sin?

Câu 26. Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

Câu 27. Mạch gốc của một gen ở sinh vật nhân thực gồm: Phân tử mARN trưởng thành được sao từ mạch gốc của gen này dài bao nhiêu??

Câu 28. Alen A ở vi khuẩn E.Coli bị đột biến điểm thành alen A. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) Alen a ?

Câu 29. Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 30. Cho các thành phần: (1) mARN của gen cấu trúc (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X (3) Enzym ARN polymeraza (4) Enzym A?

Câu 31. Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

Câu 32. Trong các nguyên nhân sau: (1) Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất (2) C?

Câu 33. Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

Câu 34. Loại nấm được dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm nào sau đây?

Câu 35. Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia ?

Câu 36. Trên 1 phân tử mARN bình thường được phiên mã từ opêron Lac ở vi khuẩn E.Coli

Câu 37. Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

Câu 38. Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỷ lệ $\frac{{A + T}}{{G + X}} = \frac{1}{4}$ thì tỷ lệ ?

Câu 39. Vùng điều hoà là vùng

Câu 40. Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa?

Top 20 đề mới phát hành

1. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Thăng Long - Hà Nội - Lần 1

2. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 15

3. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT chuyên Trần Phú - lần 1

4. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 14

5. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An - Lần 1

6. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 13

7. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Hóa học trường THPT chuyên Thái Nguyên

8. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 12

9. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Hóa học trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên

10. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 11

11. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Hóa học trường THPT Thăng Long - Hà Nội - lần 1

12. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 2

13. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học Sở Giáo dục và Đào tạo - Vĩnh Phúc - Lần 1

14. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An - Lần 1

15. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1

16. Đề kiểm tra học kì I THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Chuyên Đại Học Vinh

17. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 10

18. Đề thi học kì 1 THPT quốc gia 2019 môn lịch sử THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

19. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1

20. Đề thi KSCL THPT Quốc Gia 2019 môn Vật Lý THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1